„N”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„N”, podtytuł: „Organ Uczelnianego Komitetu Strajkowego UMCS”, pismo wydawane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podczas strajków solidarnościowych ze studentami radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierii 24/25 XI – 11 XII 1981; winieta przedstawiała pędzącą bombę oznaczoną literą N (bomba neutronowa), przed którą ucieka sowiecki żołnierz oznaczony napisem Sojusz (nawiązanie do bloku sowieckiego).

Ukazało się 18 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500-1 tys. egz.

W składzie redakcji: Krzysztof Hariasz, Emil Warda i Wojciech Oleksiński. Pomysłodawca tytułu i autor winiety: E. Warda. Druk na terenie Wydz. Ekonomii UMCS.

Zamieszczano informacje i dokumenty dot. strajków solidarnościowych ze studentami radomskiej WSI na terenie kraju i w Lublinie (m.in. fluktuacja strajkujących na UMCS).

Kolportowano na strajkujących uczelniach Lublina.

Marcin Dąbrowski