„Naprzód” (Kraków)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

„Naprzód”, podtytuł: „Pismo ludzi pracy”, wydawane 20 IX 1988 – 20 IV 1990 w Krakowie przez Małopolski Komitet Okręgowy PPS: Nowa Huta, Bielsko-Biała, Kielce, Przemyśl.

Ukazało się 18 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A5 i A4, drukowanych na powielaczu, offsecie i techniką sitodruku w nakładzie 2-5 tys. egz.; ilustrowane; miesięcznik.

Adres kontaktowy: Wiesław Kukla, Kraków, ul. Racławicka 54; od nr. 8 z 1989 z informacją: „Pismo wchodzi w skład Porozumienia Prasowego PPS”, dodatkowy adres kontaktowy: Ewa Gawlikowska, Kraków, ul. Mydlarska 4; w nr. 18 z 1990 w stopce redakcyjnej redaktor naczelny: Krzysztof Ślusarek, adres redakcji: Kraków, pl. Szczepański 7/17.

Pismo odwoływało się do tradycji przedwojennych pism socjalistycznych Lwowa i Krakowa. Publikowano komentarze i opinie dot. sytuacji i strategii ruchu robotniczego w kraju i Regionie, informacje z kraju i Regionu, komunikaty, apele i oświadczenia struktur PPS i in. struktur opozycyjnych, materiały historyczne oraz przybliżające tradycję ruchu socjalistycznego, wywiady oraz wiersze.

Adresowane do mieszkańców Krakowa.

Paweł Goleń