„Nasz Głos” (Mińsk Mazowiecki)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

„Nasz Głos”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane 22 I – 2 III 1982 w Mińsku Mazowieckim; od nr. 2 przez Grupę Inicjatywną Ruch Biernego Oporu „S”.

Ukazało się 7 nr. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 50-100 egz., od nr. 2 w Wałkowej Drukarni Polowej im. Wolnych Związkowców Podziemia; tygodnik.

W składzie redakcji: Bogusław Gołębiowski, Zbigniew Szubiński.

Przestało się ukazywać po aresztowaniu członków Grupy Inicjatywnej RBO.

Włodzimierz Domagalski