„Niezależność” (Warszawa)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Niezależność”, pismo wydawane w Warszawie z inicjatywy środowiska związanego z KSS KOR 9 X 1980 - 9 XI 1981, podtytuł „Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Mazowsze”.

Ukazało się 168 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie (na dwóch maszynach otrzymanych z Zachodu za pośrednictwem Bogdana Borusewicza z Gdańska) w nakł. do 25 tys. egz.; tygodnik, od III 1981 dziennik (po kryzysie bydgoskim; w niektóre z dni kryzysu miało po 2 wyd.; w nagłówku podawano godzinę druku edycji).

W składzie redakcji: Konrad Bieliński (redaktor naczelny), Ewa Kulik (sekretarz), Julia Czarnecka, Katarzyna Karpińska, Jerzy Kłosiński, Katarzyna Kobzdej, Magdalena Korotyńska, Marek Kossakowski, Małgorzata Lanota, Irena Lewandowska, Krystyna Lityńska, Jan Łojak, Paweł Malko, Jerzy Modlinger, Jan Narożniak, Ludwika Wujec.

Kolportowano na terenie Regionu Mazowsze przez KZ „S” oraz przekazywano do in. regionów.

Na pocz. XI 1981 ZR Mazowsze podjął decyzję o przekształceniu pisma w tytuł wydawany tylko 2 razy w tyg., co nie zostało zaakceptowane przez zespół; K. Bieliński ustąpił z funkcji, pismo przestało się ukazywać.

Po 13 XII 1981 jednym z pierwszych tytułów podziemnych w regionie był „Tygodnik Mazowsze”, drukowany na składopisie należącym do „Niezależności”, wyniesionym z siedziby Regionu Mazowsze przez Ewę Izgarszew i jej brata Piotra.

Grzegorz Eberhardt