„Niezależny Samorządny Informator”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Niezależny Samorządny Informator”, biuletyn informacyjny, wydawany w Szczecinie w okresie V-XII 1982 . Twórcą i redaktorem był Ryszard Dąbrowski. Łącznie ukazało się 17 nr. pisma, większość w formacie A4, sporadycznie A5, w nakładzie 7-8 egzemplarzy. Biuletyn przepisywano na maszynie na tzw. papierze przebitkowym.

Informacje do pisma dostarczali: Longin Komołowski (z terenu Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego), Alina i Jerzy Słoneccy (z Politechniki Szczecińskiej), Sławomira Milczanowska (z ZK w Potulicach, gdzie przebywali skazani szczecińscy działacze „S”), jak również żony internowanych w Wierzchowie Pomorskim oraz znajomi Ryszarda Dąbrowskiego.

Biuletyn zawierał informacje dot. bieżących wydarzeń w Szczecinie i okolicach. Spełniał rolę serwisu informacyjnego, który był źródłem informacji dla redakcji innych pism. Przekazywany warszawskim pismom podziemnym: „Tygodnik Wojenny" i „Tygodnik Mazowsze" oraz szczecińskich: „Feniks", „Prolet", „Biuletyn Informacyjny" i „Z podziemia", w których można znaleźć przedruki informacji z „NSI”. Odbiorcami pisma w Warszawie byli: Joanna i Mateusz Wyrwich, Aleksandra Korewa oraz ks. Stanisław Małkowski, za którego pośrednictwem pismo docierało do akredytowanych w Warszawie dziennikarzy telewizji niemieckiej i francuskiej. W nr. 15, z XI 1982, zamieszczono m.in.: List więzionych w sprawie statutu więźnia politycznego do Min. Sprawiedliwości prof. Sylwestra Zawadzkiego, datowany marzec-kwiecień 1982 oraz List więzionych w Potulicach do Komisji Praw Człowieka ONZ w Genewie, datowany październik 1982.

Marta Marcinkiewicz