„Nonparel”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Nonparel”, podtytuł „Organ codzienny lub nie NZS Instytutu Poligrafii PW”, pismo satyryczne wydawane 21 XI – 5 XII 1981 (w czasie strajku w radomskiej WSI) przez NZS Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Nr z 3 XII 1981 jako „nr prowospowski”.

Ukazało się co najmniej 6 nr. oznaczonych datą dzienną, nienumerowanych, w formacie A4, drukowanych na powielaczu w poligrafii wydziałowej PW.

W składzie redakcji: Konrad Głowik (redaktor naczelny) i członkowie NZS z Instytutu Poligrafii, podpisujący się: Element Antysocjalistyczny, MSW wie, Nocna zmiana.

Kolportowane na terenie PW.

Anna Grażyna Kister