„Nowy Głos PAN-u”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Nowy Głos PAN-u”, pismo wydawane XI 1984 – IX 1987 w Krakowie przez „S” Polskiej Akademii Nauk; kontynuacja „Głosu PANu”; bezpośrednią przyczyną powstania pisma były represje dotykające środowisko naukowe od 1983.

Ukazało się 8 nr. (1984: nr 1, 1985: 2-5, 1986: 6-7 i jeden nienumerowany) o obj. 1-10 s. w formacie A4, A5 i A6, drukowanych techniką sitodruku i na offsecie w nakładzie 150-300 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Zygmunt Klimek, Zbigniew Kos, Andrzej Piątkowski, Barbara Burchard, Krystyna Wasylikowa; autorzy: Jerzy Zdrada, Wojciech Truszkowski, K. Wasylikowa, Z. Klimek, Z. Kos; druk: Z. Kos w pomieszczeniach PAN przy ul. Sławkowskiej 17.

Publikowano głównie artykuły dot. sytuacji w krakowskim oddziale PAN, w mniejszym stopniu wydarzeń w kraju; zamieszczano również dokumenty i odezwy KZ, regionalnych i krajowych władz „S”, materiały historyczne oraz listy do władz państwowych.

Kolportowano we wszystkich wydziałach krakowskiego oddziału PAN.

Paweł Goleń