„OBI Osiedlowy Biuletyn Informacyjny”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„OBI Osiedlowy Biuletyn Informacyjny”, pismo wydawane w Warszawie 1986-1987, początkowo sygnowane przez Porozumienie Opozycji Robotniczej (nr. 1-3/1986), po rozpadzie POR (od nr. 4 z XI 1986) przez Grupę Polityczną Robotnik i jej odgałęzienie na Osiedlu Bródno GP Robotnik-Bródno (nr. 5-9).

Ukazało się 9 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych techniką powielaczową przez Wydawnictwo im. Olofa Palme w nakładzie 1 tys. egz.

W składzie redakcji: Tomasz Szczepański (ps. Wiktor, pomysłodawca i pierwszy redaktor naczelny, autor), Zbigniew Idziakowski (ps. Harmodios); od jesieni 1986: Krzysztof Joachim Biernacki, (ps. Bayard, Jotes), Katarzyna Parzychowska (ps. Emi), Jacek Zadrożny (ps. J. Pol), Waldemar Sikora (ps. Apostoł Prawdy).

Publikowano informacje dot. spraw lokalnych Osiedla Bródno.

Kolportowano bezpłatnie na osiedlu Bródno, m.in. wrzucając do skrzynek pocztowych lub zostawiając na wycieraczkach.

Jesienią 1987 pismo przestało wychodzić z powodu zaangażowania członków redakcji w in. przedsięwzięcia opozycyjne, głównie w ramach PPS.

Tomasz Szczepański