„Obserwator Wielkopolski”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Obserwator Wielkopolski”, pismo ZR Wielkopolska wydawane 6 IX 1981 – 19 VIII 1990; założyciel: Grzegorz Gauden.

Do 13 XII 1981 ukazało się 27 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 2-4 tys. egz., ostatni 2 XII 1981. Pismo wznowiono 13 I 1982; do XII 1985 opatrzone sygnaturą „NSZZ «S»”, z podtytułem „Pismo członków i sympatyków NSZZ «S»”; ukazało się 135 nr. o obj. 2-12 s. w formacie A4, A5, do 1984 drukowanych na powielaczu, następnie na offsecie w nakładzie 2-10 tys. egz., ostatni w X 1989; z założenia dwutygodnik, wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w 1981: Grzegorz Gauden (redaktor naczelny), Jan Krzysztof Adamkiewicz, Michał Dziurla, Michał Gryczyński, Barbara Moszyńska, Wojciech Wołyński (opracowanie graficzne, rysunki); druk w Zakładach Graficznych Politechniki Poznańskiej. W edycji po 13 XII 1981: Ireneusz Adamski, Ryszard Czapara, Piotr Kasznia, Krystyna Krynicka, Marek Przybyła (do 1988), Maciej Rusinek (do 1986), Bogusław Bakuła, Ewa Kobylińska, Ryszard Krynicki, Piotr Piotrowski (od 1984), Andrzej Wilowski, Grzegorz Ganowicz (od 1989).

Pierwsze nr. nt. I KZD w Gdańsku: relacje z przebiegu obrad, reakcje, stanowiska, opinie wielkopolskich związkowców. Początkowo posługujący się niemal wyłącznie retoryką walki, „OW” stopniowo przekształcał się w warsztatowo profesjonalny, choć ukazujący się nieregularnie, dwutygodnik publikujący informacje bieżące, publicystykę i felietony, również programowe teksty polityczne; pełnił rolę silnie opiniotwórczą, tzw. środowisko „Obserwatora” stanowiło wyraźnie odrębną grupę opozycyjną.

W 1990 pismo wznowione przez środowiska solidarnościowe, wydawane 4 III – 19 VIII 1990 przez Obserwator Sp. z o.o. i Kontrakt Sc.; ukazały się 24 nr. o obj. 16 s. w formacie B4, drukowane przez Zakład Poligraficzny WWP w Poznaniu. W składzie redakcji: Lech Dymarski (redaktor naczelny), Wojciech Dolata, Barbara Fabiańska (sekretarze redakcji), Nina Nowakowska, Paulina Suszka, A. Wilowski, Andrzej Skworz, W. Wołyński (autor rysunków na okładki). Zamieszczano reportaże, publicystykę, felietony, teksty historyczne, literackie, publikowano bieżące informacje z Regionu i kraju, reportaże, komentarze, omówienia.

Barbara Fabiańska