„Od Nowa” (Gdańsk)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Od Nowa”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» przy ZOUEiA «Elmor»”, pismo wydawane przez KZ „S” w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor w Gdańsku 1 I – 28 IX 1981 (od nr. 9 z 28 V 1981 z dopiskiem: do użytku wewnątrzzwiązkowego).

Ukazało się 15 nr. o obj. 2–8 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie, nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jerzy Kotuła, Marek Odrakiewicz, Roman Puczkowski, Janusz Satora i Michał Zdybel, Emilia Siwińska (od nr. 2 z 15 I).

Zamieszczano materiały odzwierciedlające przebieg dyskusji wewnątrzzwiązkowej, akcentowano znaczenie odnowy moralnej, omawiano zagadnienie związków zawodowych w świetle katolickiej nauki społecznej, przebieg wydarzeń w III 1981, publikowano teksty obrazujące wewnątrzzwiązkowy spór między Andrzejem Gwiazdą a Lechem Wałęsą. 2 ostatnie nr. ukazały się jako wydania specjalne (nr 14 z 26 IX i nr 15 z 28 IX), w całości poświęcone kontrowersjom personalno-programowym wewnątrz „S”.

Kolportowano na terenie zakładu pracy.

Wojciech Turek