„Od Nowa” (Kraków)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Od Nowa”, podtytuł: „Niezależne pismo studenckie”, wydawane w Krakowie przez NZS Akademii Górniczo-Hutniczej 9 X 1980 – 11 XI 1981; w nagłówku: „Wolność, Solidarność, Demokracja”.

Ukazało się 13 nr. o obj. 4-19 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i techniką offsetową w nakł. 1-1,5 tys. egz.; w kilku nr. ilustrowane; wychodziło nieregularnie; w 1980: nr. 1-4 i dodatek nadzwyczajny z 19 XII poświęcony wydarzeniom Grudnia 1970, 1981: 5-7 (nr 7 z 19 II 1981 oznaczony jako nadzwyczajny, poświęcony zalegalizowaniu NZS) i 9-13 (nr 13 z 11 XI 1981 z dodatkiem zawierającym artykuły Mariana Rajskiego Współpraca gospodarcza PRL – ZSRR i Emila Ciawlowskiego Demokracja która rodzi terror); 30 III 81 ukazał się nr specjalny (prawdopodobnie nr 8) poświęcony wydarzeniom Marca 1968.

W składzie redakcji (wg stopki od nr. 4 z 12 XII 1980): Artur Dmochowski, Iwona Frank, Marek Kapturkiewicz, Małgorzata Zajtz, Stefan Niedźwieński, Zdzisław Szklarzewicz, Marcin Zembura, Tadeusz Gawor, Leszek Gubernat, Paweł Zechenter, Piotr Lutyński (rysunki).

Opisywano i szeroko komentowano bieżące wydarzenia na uczelni, w mieście, regionie i kraju. Publikowano oświadczenia i dokumenty struktur opozycyjnych, materiały historyczne i wspomnieniowe, wiersze. Zamieszczano m.in. teksty: Krzysztofa Skwarnickiego, Tomasza Dratha, Małgorzaty Zajtz (wiersze), Stefana Kisielewskiego, Ewy Piechówki, Piotra Wierzbickiego, Zdzisława Szklarzewicza, Stanisława Stabro, Marka Domagały, Marka Skwarnickiego, Władysława Jachniaka, Adama Retnechera, Macieja Łabno, Andrzeja Bednarza, Bogusława Żmudzińskiego, Roberta Rychlickiego, Stefana Niedźwieńskiego, Pawła Zechentera, Marcina Zembry, Artura Dmochowskiego, Iwony Frank, Marka Kapturkiewicza, Piotra Jasiona, A. Stycznia.

Pismo kierowane głównie do studentów krakowskiej AGH.

Paweł Goleń