„Ogniwo” (Szczecin „S” Budowlanych)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Ogniwo”, branżowe pismo związkowe, wydawane w Szczecinie V 1986 – X 1989 przez TKZ „S” Budowlanych Pomorza Zachodniego lub Tajną Międzyzakładową Komisję Związkową „S” Budowlanych Region Pomorze Zachodnie; podtytuł zmienny: „Pismo NSZZ «Solidarność» Budowlanych Region Pomorza Zachodniego”; „Pismo NSZZ «Solidarność» Budowlanych Szczecin”; ostatecznie – „Pismo NSZZ «Solidarność» Budowlanych”; motta: Nie dbaj na to, żeś w ciężkie kajdany się dostał. Gdzie lud rzekł: „Chcę być wolnym” – zawsze wolnym został (Jakub Jasiński, 1794); Nie ma większego nieszczęścia dla Narodu jak społeczeństwo zastraszone, milczące, niezdolne do wyznawania prawdy (kardynał Stefan Wyszyński, 1973); oraz Wierzcie w siebie, wierzcie w struktury, które sami stworzycie i które będą was bronić (Lech Wałęsa).

Ukazało się 29 nr. (w tym jeden podwójny – nr 9/10 i 2 nr. o tej samej numeracji – nr 5 z 1987: do końca 1987 10 nr., pozostałe 1988-1989) o obj. 2-6 s. w formacie A5 i 2-4 s. w A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 250-500, w 1989 do 3 tys. egz.; miesięcznik o numeracji ciągłej. Do nr. 5 (z VI 1987) dołączono dodatek okolicznościowy Nie lękajcie się z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Nr. 27 i 28 z 1989 zwierały fotografie.

W składzie redakcji: J. Marszczek (pierwsze 4 nr.), Szczepan Araszkiewicz i Zbigniew Jasina, we współpracy z W. Duklanowskim i W. Szajko; druk w Drukarni nr 21 (np. nr 2 z 1986) lub w Szczecińskiej Oficynie Solidarności (od nr. 27 z 1989).

Publikowano informacje o wydarzeniach w ruchu związkowym branży budowlanej w Szczecinie i w regionie, o demonstracjach, aresztowaniach, procesach, zwolnieniach z pracy, strajkach, listach protestacyjnych i głodówkach, artykuły dot. bieżących wydarzeń politycznych (pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1987, wybory, obrady Okrągłego Stołu), systemu prawnemu PRL i zagadnień budownictwa mieszkaniowego; zamieszczano artykuły okolicznościowe, np. z okazji z rocznic: wydarzeń Czerwca 1956 w Poznaniu i Marca 1968, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, strajków sierpniowych w 1980, także drobne utwory literackie, np. Joanny Kulmowej i osób podpisujących się Jana i B.K, oraz podziękowania za pomoc finansową i rzeczową. Zdecydowana większość tekstów anonimowa, niektóre podpisane ps., np. Tom i Zet.

Kolportowano głównie na terenie Szczecina.

Jerzy Grzelak