„Organ” (Warszawa)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Organ”, w winiecie hasło: Śmiejmy się, bo nie wiadomo, czy ustrój (PRL) potrwa jeszcze trzy miesiące, pismo satyryczne, sygnowane przez: Niewątpliwie „Wydawnictwo” wydawane w 1978 w Warszawie.

Ukazały się 2 nr. o obj. 8 s., w nakładzie kilkuset egz.

W składzie redakcji: Nina Milewska.

Grzegorz Waligóra