„Orlęta”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

„Orlęta”, podtytuł: „Pismo Federacji Młodzieży Walczącej”, wydawane 30 IX 1986 – I 1991 przez Radę Koordynacyjną FMW Regionu Płock-Kutno, od I 1988 przez Radę Koordynacyjną FMW Region Płock.

Ukazało się 39 nr. o obj. kilku s. w formacie A4-A6, powielanych techniką kserograficzną (nr. 1-10), drukowanych techniką sitodruku (nr. 11-14), na offsecie (nr. 15-22), powielaczu (od nr. 23) w nakładzie 500 – 1,5 tys. egz.; miesięcznik (z przerwami podczas wakacji).

W składzie redakcji: Mariusz Kostanecki, Magdalena Częstochowska, Dariusz Stolarski, przy współpracy: Agnieszki Busz, Mieczysławy Gawlikowskiej, Alicji Gawlikowskiej, Grażyny Jaraczewskiej, Grzegorza Kasieckiego, Małgorzaty Kostaneckiej, Krzysztofa Kowalskiego, ks. Henryka Lewandowskiego, ks. Mariana Lipskiego, Roberta Mackiewicza, Marka Malczewskiego, Jacka Niedzielskiego, Radosława Pietrzaka, Agnieszki Smardzewskiej, Agnieszki Załęskiej, Romany Załęskiej.

Zamieszczano teksty dot. problemów szkolnych, działalności FMW, sytuacji politycznej, historii najnowszej. W czasie obrad Okrągłego Stołu odnoszono się krytycznie do ugody zawartej z władzami PRL. W I 1990 redakcja przystąpiła do Polskiej Partii Niepodległościowej, zmieniając podtytuł na „Pismo młodzieży Polskiej Partii Niepodległościowej”.

Jacek Pawłowicz