„Orzeł Biały” (Kraków)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Orzeł Biały”, podtytuł: „Pismo Niepodległościowego Ruchu Robotniczego” wydawane 11 XI 1985 – III 1989 w Krakowie.

Ukazało się 36 nr. (1985: nr 1, w 1986: 1/2-19/20, 1987: 1/21-9/29, 1988: 1/30-6/35, 1989: 1/36) o obj. 1-2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu. W 1987 opublikowano dodatek specjalny Sierpniowa Pielgrzymka Polaków na Jasną Górę.

W składzie redakcji: Zbigniew Romanowski (inicjator i redaktor), Iwona Porczak-Glanowska - autorzy większości publikowanych materiałów; pierwsze numery były drukowane w pokoju I. Porczak-Glanowskiej, przez nią i Z. Romanowskiego.

Paweł Goleń