„Poza Układem”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Poza Układem”, podtytuł: „Pismo dziennikarzy prasy podziemnej”, wydawane od I 1984, związane z otoczeniem Andrzeja Gwiazdy i Anny Walentynowicz, od nr. 6 z V 1985 z dopiskiem: „Nakładem Wydawnictwa «Solidarność Walcząca»”. 1987-1988 pismo nie ukazywało się, wznowione I 1989 – 1990 ze zmienionym podtytułem: „Miesięcznik społeczno-polityczny”, nie zachowano ciągłości numeracji.

Ukazało się 89 nr. początkowo w formacie A5 lub A4, od nr. 7 tylko A5, drukowanych na powielaczu, techniką sitodrukową, offsetową; 1989-1990 w nakładzie 1-4 tys. egz.

W składzie redakcji 1984-1986: Joanna Duda-Gwiazda (redaktor naczelna, autor), A. Gwiazda, A. Walentynowicz, Kornel Morawiecki (autorzy), od 1989: A. i J. Gwiazdowie (redaktorzy naczelni), Joanna Radecka (autorka).

W pierwszych nr. przedruki tekstów Adama Michnika, wywiady np. z K. Morawieckim nt. Solidarności Walczącej, w nr. 2 z IV 1984 pełna wypowiedź A. Gwiazdy w związku z wywiadem zamieszczonym w „KOS”. Krytykowano jako zbyt ugodową: politykę Lecha Wałęsy, TKK NSZZ „S” oraz Kościół („Kościół ma Nas doprowadzić do Boga, komunizm do upadku musimy doprowadzić sami”), nr 8, specjalny z XII 1985 zawierał satyrę polityczną poświęconą gdańskiej opozycji. Po 1989 zmienił się stosunek pisma do środowiska związanego z dawnym KSS „KOR”: w nr. 5-6/89 z V/VI 1989 krytyczny artykuł J. Duda-Gwiazdy nt. poglądów wygłaszanych przez Leszka Kołakowskiego.

Wojciech Turek