„Prosto z Mostu” (Katowice)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Prosto z Mostu”, czasopismo Zarządu NZS Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, wydawane XII 1980 – 1 XII 1981.

Ukazało się prawdopodobnie 13 nr. o obj. 12 s. w formacie A4, następnie A5, drukowanych początkowo na powielaczu w nakładzie 200-300 egz., następnie na offsecie w drukarni ŚlAM w nakładzie 800-1 tys. egz. (papier przydzielała administracja uczelni); dwutygodnik (pismo wychodziło regularnie 1 i 15 dnia każdego mies., z przerwą na wakacje).

W składzie redakcji w różnych okresach: Krzysztof Gołba (założyciel NZS w ŚlAM), Jerzy Jaworski, Tomasz Irzyniec i Zbigniew Kalita, Jerzy Marek, Wojciech Pluskiewicz, Piotr Janas i Daniel Kutkowski (adres redakcji: ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach).

Publikowano protokoły z posiedzeń Senatu ŚlAM, felietony i przedruki z NOWej, ogłoszenia kół naukowych, ogłoszenia o konkursach oraz artykuły dot. spraw socjalno-bytowych. Głośnym echem odbiły się dwa artykuły, które zostały zakwestionowane i nie ukazały się w druku. Pierwszy nt. prasy radzieckiej, zakwestionowany przez dyrekcję uczelni, drugi o wojnie polsko-bolszewickiej 1918-1920, zakwestionowany przez prokuraturę.

Czytelnicy pisma wpłacali wolne datki na funkcjonowanie gazety. Kolportowano na terenie ŚlAM.

Radosław Miłoch