„Przedruk” (Wrocław)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Przedruk”, ukazujące się we Wrocławiu XII 1982 – V 1984 pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów, składające się przede wszystkim z materiałów wybranych z innych podziemnych publikacji.

Ukazało się 9 nr. o obj. 8 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500-1000 egz.

Artur Adamski