„Przegląd Wiadomości Politycznych”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

„Przegląd Wiadomości Politycznych”, pismo o charakterze narodowo-demokratycznym wydawane 1986-1989 w Warszawie przez Leona Mireckiego (działacza Stronnictwa Narodowego, więźnia politycznego w okresie stalinizmu, od 1978 nieformalnego przedstawiciela londyńskiego SN na Polskę).

Ukazało się 27 nr. w formacie A5, drukowanych na offsecie, początkowo w wydawnictwie Jestem Polakiem (Narodowe Odrodzenie Polski) w nakładzie ok. 300 egz., następnie (wskutek nieporozumień L. Mireckiego ze środowiskiem NOP) przez Bogusława Rybickiego w nakładzie 700-1,3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

Publikowano głównie artykuły nt. polityczne.

Kolportaż organizowany przez B. Rybickiego i L. Mireckiego oraz w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Warszawie (przy ul. Zagórnej) podczas organizowanych tam spotkań w ramach Duszpasterstwa Akademickiego im. św. Maksymiliana Kolbego.

Tomasz Szczepański