„Przeszłość – Przyszłości”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Przeszłość – Przyszłości”, podtytuł: „Informator NSZZ «Solidarność» w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa” (nad tytułem motto: Oby odtąd zwycięstwa nasze zatrzeć mogły pamięć klęsk doznanych; nazwa i motto pisma związane z zespołem pałacowo-parkowym Czartoryskich w Puławach, siedzibą IUNG. Przeszłość – Przyszłości to napis na frontonie Świątyni Sybilli, uznawanej za pierwsze muzeum poświęcone pielęgnowaniu tradycji niepodległościowych, motto zaś pochodzi ze ściany pobliskiego Domku Gotyckiego). Pismo wydawane przez KZ „S” IUNG w Puławach 8 V – 7 XII 1981.

Ukazało się 27 nr. o obj. 8-12 s. (nr 20 wyjątkowo 2 s.) w formacie A4, drukowanych w Zakładzie Małej Poligrafii IUNG techniką offsetową w nakładzie 400-550 egz.

W składzie redakcji w różnych okresach: Ewa Chorab, Antoni Faber, Józef Gądor, Stanisław Głażewski, Jan Grajper, Bogdan Oroń, Ireneusz Ostrokólski, Mikołaj Spóz.

Publikowano informacje i dokumenty związane z działalnością „S” w IUNG i w Puławach, materiały dotyczące spraw ogólnozwiązkowych i problemów szkolnictwa wyższego (w tym sytuacji w instytutach naukowo-badawczych), publicystykę historyczną. W nr. 3 (z 9 VI 1981) ukazał się jako wkładka reprint oryginalnego wydania Konstytucji 3 Maja; nr 4 (z 29 VI 1981) poświęcony był Krystynie Krahelskiej, poetce – żołnierzowi AK; do nr. 9 (z 31 VII 1981) dołączono wkładkę (w formacie A6) z przedrukiem tekstu Bój Warszawy 1 VIII – 2 X 1944, do nr. 10 z 21 VIII 1981 - wkładkę z przedrukiem tekstu J.F. Fullera Bitwa pod Warszawą 1920, do nr. 11 z 4 IX 1981 – wkładkę z przedrukiem tekstu Postać tragiczna Wincentego Witosa (1874-1945); w nr. 15-19 i 22-23 drukowano kolejne odcinki opracowania Poza Krajem – za Ojczyznę 1939-1945. Żołnierz polski na frontach zachodnich II wojny światowej, nr 26 z 6 XII 1981 był przeznaczony dla dzieci (ilustrowane wiersze-bajki), w nr. 27 z 7 XII 1981 zamieszczono Statut Samorządu Pracowniczego IUNG. Do pisma dołączano w formie wkładki „Informator Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Oświaty i Kultury w Puławach”.

Marcin Dąbrowski