„Róbmy Swoje” (Poznań)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Róbmy Swoje”, podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» INOP i «Tarpana»” (nr 1-12), „Pismo członków NSZZ «Solidarność» INOP i Tarpana” (nr 14-15), wydawane w Poznaniu przy Instytucie Obróbki Plastycznej 31 VIII 1987 – 15 IV 1989.

Ukazało się 15 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4 i A5 (nr. 5-8), drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku w nakładzie 500 egz.; wychodziło co miesiąc (w 1987) lub co dwa-trzy miesiące (w 1988).

W składzie redakcji: Eugeniusz Łuczak, Krystyna Stachowiak, Marian Szymkowiak.

Publikowano artykuły dot. sytuacji politycznej w Regionie i kraju, przypominające ważniejsze wydarzenia z historii najnowszej Polski (np. referendum 1946, Grudzień 1970 na Wybrzeżu), krytykujące i analizujące sytuację materialną robotników; informowano o mszach rocznicowych przypominających strajki sierpniowe w 1980 i powstanie „S”, zamieszczano sprawozdania z pielgrzymek, strajków w kraju i Regionie w 1988, oświadczenia struktur krajowych, regionalnych „S”, sprawozdania z działalności, zebrań konspiracyjnej KZ „S” przy INOP w Poznaniu, z działań zmierzających do rejestracji i wyborów KZ „S”, wiadomości o sytuacji i nastrojach panujących w innych zakładach pracy w Poznaniu (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, Państwowa Fabryka Maszyn Żniwnych); poruszano sprawy pracowników INOP i Tarpana oraz personalne, zwłaszcza dot. kadry kierowniczej; publikowano oświadczenia podziemnych grup, partii politycznych (PPS, LDPN, KPN, PGP, Solidarności Walczącej).

Kolportowano w INOP i Fabryce Samochodów Rolniczych Tarpan, dostarczano do Tymczasowego Zarządu Regionu i MPGM w Poznaniu.

Agnieszka Łuczak