„Reżimówka”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Reżimówka”, pismo wydawane we Wrocławiu przez osoby związane z Instytutem Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego 17 XII 1981 – 2 II 1982; hasło: Dyktatura wojskowa jeszcze trwa, od nr. 2 (z 18 XII 1981): Dyktatura wojskowa jeszcze trwa. Stan wojenny wciąż trwa.

Ukazało się 12 nr. o obj. 1-2 s. w formacie A4, przepisywanych na maszynie przez kalkę w nakładzie ok. 50 egz.; dziennik.

W składzie redakcji, podpisującej się ps. Eljot: Danuta Kamecka, Janusz Laska, Danuta Łokietko, Stanisław Mazur, Krzysztof Urbański. Zespół zajmował się również przepisywaniem pisma.

Zamieszczano bieżące informacje (głównie nt. strajków) z Wrocławia i kraju.

Kolportowano głównie w środowisku akademickim, część nakładu trafiała także do większych wrocławskich zakładów.

Kamil Dworaczek