„Reduta” (Ostrowiec Świętokrzyski)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Reduta”, pismo wydawane przez „S” w Ostrowcu Świętokrzyskim III 1985 – I 1987; motto: Wy nie zdołacie nawet obcą armią stawić nam czoła, zetrzeć „Solidarność” z murów możecie, ale nie z pamięci (Czesław Miłosz).

Ukazało się prawdopodobnie 7 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie ok. 300 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Anna Chadała, Ludwik Kropielnicki, Danuta Stec, Zbigniew Walczyk, Danuta Wilczyńska.

Publikowano bieżące informacje z miasta, regionu i kraju, komunikaty i apele, przegląd prasy podziemnej, felietony oraz utwory poetyckie. We wstępie od redakcji do nr. 1 wyrażono pragnienie, by gazeta „stała się wyrazicielem poglądów, idei, spraw codziennych miasta i jego zakładów”, zachęcając jednocześnie czytelników do współredagowania pisma; w tym nr. zamieszczono też artykuł Kurs z cenzorem, opisujący zajęcia warsztatowe dla sekretarzy redakcji gazet codziennych i ilustrowanych, przeprowadzone przez docentów z Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR; w nr. 5 opublikowano wywiad z ks. Stanisławem Małkowskim, m.in. o Mszach za Ojczyznę, artykuł sprzeciwiający się emigracji-ucieczce za granicę, wiersz Boże coś Rosję, przedruk za czasopismem „Strzelec” (nr 1-2 z 1983), w nr. 7 artykuł Konkrety, w którym apelowano o wspólne wystąpienie robotników przeciw decyzjom dyrekcji Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu.

Kolportowano w Ostrowcu.

Maria Siuda