„Region”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Region”, pismo informacyjno-publicystyczne RKW „S” Dolny Śląsk, ukazujące się 15 XI 1987 – 11 V 1990.

Wydawane w nakładzie 6-10 tys. egz.

Obok tekstów dotyczących działalności związkowej zamieszczane były artykuły o tematyce politycznej, wywiady, felietony, serwisy informacyjne.

Do jesieni 1988, nie podpisując artykułów swoimi nazwiskami, teksty w „Regionie” zamieszczali m.in. Krzysztof Turkowski, Paweł Kocięba-Żabski, Paweł Kasprzak.

Część nakładu powielana była z przeznaczeniem dla struktur kolportażowych organizacji uczniowskich. Wydano też szereg wersji ulotkowych, które pojawiały się na ulicach miast Dolnego Śląska głównie w okresach wzrastającego napięcia społecznego.

Artur Adamski