„Robotnik Lęborka”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Robotnik Lęborka”, podtytuł: „Pismo Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» w Lęborku”, wydawane nieregularnie 18 X 1982 - 15 VI 1983.

Ukazało się ok 15 nr. w formacie A5 (niektóre nr. drukowane jednostronnie), drukowanych na powielaczu w nakładzie 1,2 tys. egz.

W składzie zespołu: Marek Balicki, Andrzej Zajkowski, Jan Niedźwiecki.

Pod koniec XII 1982 za kolportaż pisma aresztowano J. Niedźwieckiego i Edmunda Kleina, działaczy „S” z Lęborskiej Fabryki Maszyn Zremb. 23 II 1983 skazani na 1 rok i 3 m-ce więzienia w zawieszeniu na 3 lata i kary grzywny: J. Niedźwiecki 40 tys. zł, E. Klein 30 tys. zł. 21 IV 1983 SB zlikwidowała w mieszkaniu A. Zajkowskiego podziemną drukarnię „Robotnika Lęborka”, skonfiskowano m.in. maszynę do pisania, powielacz, kilka puszek farby drukarskiej, matryce i różne wydawnictwa niezależne(w tym ok. 1,4 tys. egz. nr. 10). Zatrzymano kilka osób, sankcję prokuratorską otrzymali M. Balicki, A. Zajkowski, 16 V 1982 zatrzymano J. Niedźwieckiego. W VII 1983 wszyscy zostali zwolnieni na mocy amnestii.

Po wpadce drukarni ukazało się jeszcze 5 nr. pisma.

Igor Hałagida