„Robotnik Pomorza Zachodniego”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

„Robotnik Pomorza Zachodniego”, pismo wydawane XI 1985 – I 1990 w Szczecinie przez Wydawnictwo im. Olofa Palme, mutacja warszawskiego „Robotnika” MRKS.

Początkowo o obj. 4 s. w formacie A4, następnie A5, drukowane na powielaczu w nakładzie do 2 tys. egz. (obj. i nakład uzależnione od wpłat czytelników); dwutygodnik, ukazywał się w 2. i ostatnią środę mies. Wydano nr. specjalne, np. nr 17/135 (z 17 IX 1987) w rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich do Polski. Zamieszczano dodatki, w których prezentowano problemy poszczególnych grup społecznych i zawodowych, np. do nr. 19/137 (z X 1987) dołączono „Głos Studenta”, z nr. 13/131 kolportowano broszurę poświęconą Amnesty International (wspólna akcja redakcji „Robotnika Pomorza Zachodniego” i Ruchu WiP). W VIII 1988 ukazało się kilka nr. w zmienionej szacie graficznej, jako dodatek strajkowy; od IX 1988 kolejna zmiana szaty graficznej oraz tytułu na „Robotnik Pomorza Zachodniego PPS”.

W składzie zespołu m.in.: Tadeusz Baran, Eugeniusz Bujwid, Zbigniew Chendoszko, Władysław Daniszewski, Aleksander Krystosiak, Stanisław Suszek.

Publikowano oświadczenia, komunikaty, informacje z Regionu, poruszano tematy dot.: inflacji i podwyżek, samorządu, spraw pracowniczych, działalności Ruchu WiP, Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Polskiej Ligi Praw Człowieka, pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski i śmierci Olofa Palme. W VIII 1988 informowano o przebiegu szczecińskiego strajku, przedrukowywano informacje z „Biuletynu Strajkowego” oraz oświadczenie MKS. Odwoływano się do tradycji przedwojennej PPS, wzywano do odbudowy partii socjalistycznej i tworzenia prasy zakładowej (proponowano pomoc techn.). Postulowano tworzenie partii od dołu: od zakładów pracy przez dzielnice po Region, którego reprezentantem miał być Okręgowy Komitet Robotniczy. Komitety te miały utworzyć partię.

Kolportowane odpłatnie, ale uzyskane środki nie pokrywały wszystkich kosztów związanych z drukiem, dlatego apelowano do czytelników o wpłaty.

Marta Marcinkiewicz