„Słowo Wolne”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Słowo Wolne”, podtytuł: „Miesięcznik publicystyczny NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane w Kaliszu.

Ukazał się 1 nr w VIII 1989 w formacie A4.

W zespole redakcyjnym: Krzysztof Brzechczyn.

W nr. m.in. wywiad z prof. Leszkiem Nowakiem, który zaprezentował swój (odmienny od oficjalnej linii „S”) punkt widzenia na Okrągły Stół, felieton K. Brzechczyna polemiczny wobec stanowiska Lecha Wałęsy i Krajowej Komisji Wykonawczej, materiały poświęcone Powstaniu Warszawskiemu.

Grażyna Schlender