„SPiS Słowem, Prawdą i Solidarnością”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„SPiS Słowem, Prawdą i Solidarnością”, podtytuł: „Pismo Międzyzakładowej Komisji NSZZ «Solidarność»”, wydawane w Jastrzębiu-Zdroju IX 1988 – 1989; nr. 2-6 z podtytułem: „Międzyzakładowe pismo NSZZ «Solidarność» Jastrzębie”, nr. 7-8: „Pismo MK NSZZ «Solidarność» Jastrzębie”.

Ukazało się 12 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4 i A5 (nr. 7-8), drukowanych na powielaczu, od nr. 5 techniką sitodruku w nakładzie 1-3 tys. egz.; dwutygodnik.

W składzie zespołu: Marek Bartosiak, Andrzej Kamiński; od nr. 3 dołączyli: Lech Osiak i Michał Brewczyk; współpracownicy: Stanisława Krauz, Jarosław Rożak (drukarz). Redakcja mieściła się w mieszkaniu Ewy i Witolda Oziembłowskich, druk w mieszkaniu Jana Golca w Raciborzu. Finansowane z funduszu MK „S” Jastrzębie.

Publikowano oświadczenia MK „S” i KKK Górnictwa, artykuły na tematy społeczne i polityczne, informacje rocznicowe, historyczne.

Kolportowane w zakładach pracy, punkt kolportażowy w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu.

Andrzej Kamiński