„Serwis Informacyjny” (Częstochowa „S”)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Serwis Informacyjny”, pismo związkowe wydawane w Częstochowie przez Regionalny Komitet Założycielski (od VII 1981 przez ZR) 20 I – 12 XII 1981. Miało stanowić uzupełnienie „Biuletynu Solidarność Regionu Częstochowa”. Nie wychodziło w VI 1981 , tj. w czasie WZD regionu; IX-X 1981 wydawany jako „Serwis Informacyjny DIiP” (Dział Informacji i Propagandy ZR), od X 1981 wrócono do dawnego tytułu, a winietę ozdobiono herbem Częstochowy; w czasie KZD w Gdańsku ukazywał się jako „Serwis Informacyjny DIiP ZR Cz-wa: wydanie zjazdowe” (w I turze) oraz „Serwis Zjazdowy” (w II turze).

Ukazało się 128 nr. drukowanych na powielaczu w nakładzie 1-2 tys. egz. Po nr. 1 następne nienumerowane; do końca V 1981 wychodziło nieregularnie, od IX 1981 wydawany 3 razy w tyg., często stanowiąc kopię otrzymywanych teleksem Serwisów Informacyjnych: MKZ Mazowsze, MKZ Katowice, Biura Krajowego i Biura Informacji Prasowej „S” w Gdańsku. We IX 1981 wydano (także samodzielne) dodatki: „Tu Mówi Częstochowa”, „Tu Mówi Śląsk”, „Tu Mówi Polska”, „Wytrwamy”, „Żeby Polska była Polską”.

Zamieszczano też informacje z Częstochowy i regionu; w czasie KZD oprócz relacji ze Zjazdu publikowano wiadomości z kraju i regionu.

Wojciech Rotarski