„Serwis Informacyjny” (Gdańsk MKZ)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

„Serwis Informacyjny”, pismo MKZ NSZZ „S” Gdańsk założone i wydawane 24 XI 1980 – 22 I 1981 przez Biuro Rzecznika Prasowego MKZ „S” w Gdańsku, następnie przez Dział Prasowy Biura Krajowego „S”; w winiecie napis: do użytku wewnętrznego.

Ukazało się 26 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 100 egz. (nakład oficjalnie podawany); wychodziło zazwyczaj codziennie z wyjątkiem niedziel, z zachowaniem numeracji ciągłej.

W składzie redakcji: Stanisław Kotliński i Tomasz Zbierski.

Zamieszczano krótkie informacje o najważniejszych wydarzeniach związkowych i politycznych.

Kolportowano w siedzibie MKZ.

Kontynuacją pisma był „Serwis Informacyjny Biura Krajowego” redagowany przez DP BK, ukazujący się od 11 II 1981.

Wojciech Turek