„Serwis Informacyjny «Solidarności»” (Łódź)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Serwis Informacyjny «Solidarności»”, pismo sygnowane przez Konspiracyjny Zespół Informacyjny „S”, wydawane I-III 1982 z inicjatywy Rajmunda Bieleckiego we współpracy z Mirosławem Cieślakowskim w Łodzi (druk przerwany w związku z trudnościami technicznymi oraz pojawieniem się innych ważnych tytułów łódzkiej prasy podziemnej).

Ukazało się 21 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, głównie przepisywanych na maszynie do pisania w nakładzie ok. 50-60 egz., ostatnie 2-3 nr. drukowane na powielaczu z matrycy białkowej w nakładzie ok. 200-300 egz. Drukiem zajmował się Rajmund Bielecki.

Publikowano informacje bieżące dot. m.in. demonstracji, strajków i aresztowań działaczy opozycji w całym kraju, listy otwarte i petycje różnych środowisk do władz PRL w obronie osób represjonowanych, pozyskiwane z audycji Radia Wolna Europa.

Kolportowane wśród pracowników łódzkich zakładów włókienniczych.

Tomasz Czarnecki