„Skaut”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Skaut”, miesięcznik Niezależnego Ruchu Harcerskiego, działającego we Wrocławiu 1980-1981. Pismo opatrzone było mottem: Niech się wypełni dobra wola szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły. Przywróć nam chleb z polskiego pola, przywróć nam trumny z polskiej sosny. Lecz nade wszystko – słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy. Jedność przywróć i prawdziwość: niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość (Julian Tuwim).

Do 13 XII 1981 udało się wydać jedynie dwa numery: pierwszy, liczący 3 strony, we IX 1981, drugi, siedmiostronicowy, w X 1981. Nakład nie przekraczał 100 egz.

Gazeta redagowana była przez działaczy Niezależnego Ruchu Harcerskiego – Pawła Oranowskiego i Cezarego Szarugiewicza.

Stan wojenny przerwał działalność wydawniczą odnowionego harcerstwa i, jak to wynika z dalszych losów liderów NRH, zepchnął aktywistów ruchu skautowego często na pozycje radykalnego ruchu antykomunistycznego.

Artur Adamski