„Sokół” (Gorzów Wielkopolski)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Sokół”, podtytuł: „Pismo młodzieży myślącej I LO”, pismo RMN w Gorzowie Wlkp. wydawane 4 XII 1984 – VI 1990 (w nr. 29 z VI 1989 tytuł zmieniono na „Sokołek. Pismo Młodzieżowej Brygady Oporu”, by w następnych nr. powrócić do: „Sokół. Pismo Młodzieży Myślącej I LO”), inicjatorzy: Adam Borysławski, Jacek Pieczyński, Robert Kuraszkiewicz.

Ukazało się 31 nr. (z przerwą podczas wakacji) o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, 1984-1987 mimo sygnatury: Wydaje NW [Niezależne Wydawnictwo] „Sokół”, pismo drukowano w drukarni RMN, od połowy 1987 we własnej, na powielaczu elektrycznym marki Cyklos M 206 skradzionym z Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych; miesięcznik.

XI 1987 – IV 1988 wydawano „Sokół. Dodatek Historyczny” (artykuły m.in. nt.: wojny polsko-sowieckiej 1920, likwidacji KPP w 1938, opozycji demokratycznej w Polsce 1976-1980); ukazało się 6 nr.

Skład redakcji zmienny; redaktor naczelny 1984-1987 R. Kuraszkiewicz, wśród autorów m.in.: A. Borysławski (ps. Anna Belwederska), J. Pieczyński, R. Kuraszkiewicz (ps. Redakcja), Adam Tuczyński, Jacek Kowalski, Maciej Rudnicki (redaktor naczelny 1987-1989). Po VI 1989 w składzie redakcji: Tomasz Kluwak, Aneta Markocińska, Elżbieta Żurawicka; druk m.in.: Kazimierz Sokołowski, Dariusz Bernacki, Lubomir Fajfer; matryce: Zofia Goszczyńska, Hanna Fryc, R. Kuraszkiewicz, M. Rudnicki. II/III 1985, w okresie licznych aresztowań w gorzowskim środowisku RMN, „Sokół” szczegółowo informował o sytuacji w szkole i mieście, w tym o represjach.

Sporadycznie zamieszczano poezję, przedruki z innych pism, publicystykę.

7 XI 1987 w Skwierzynie podczas drukowania nr. 22 „Sokoła” zatrzymani na 48 godz.: K. Sokołowski, D. Bernacki (SB proponowała im współpracę, grożąc wytoczeniem sprawy kryminalnej za paserstwo).

Zbigniew Syska