„Solidarni” (Bielsko-Biała)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Solidarni”, pismo Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego, wydawane IX 1985 – 30 IV 1989 w Bielsku-Białej, początkowo jako „Przedwyborcza jednodniówka BKOS”, od nr. 3 podtytuł: „Nieregularne pismo BKOS”.

Ukazały się 42 nr o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowane z matryc białkowych, następnie na powielaczu w nakładzie 500-1200 egz.

W składzie redakcji: Janusz Okrzesik i Artur Kasprzykowski (założyciele, główni autorzy, redaktorzy i drukarze), we współpracy m.in. z Jarosławem Szarkiem, Jolantą Florek (druk).

Rozprowadzano kanałami kolportażowymi RKW Trzeci Szereg „S” i BKOS, kolportowano także w szkołach Bielska-Białej, przekazywano do kolportażu w Krakowie-Nowej Hucie; bezpłatne.

Artur Kasprzykowski