„Solidarność” (Jarocin)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność”, podtytuł: „Pismo Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych”, pismo wydawane w Jarocinie X 1980 – 2 XII 1981.

Ukazało sie 35 nr. o obj. 4 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na offsecie w Zakładach Przemysłu Lniarskiego Lenwit w Witaszycach w nakładzie 200-2,5 tys. egz.

W składzie redakcji: Jerzy Wojtysiak i Zbigniew Wawrzyniak. Redakcja współpracowała z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Jarocińskiej w Warszawie i zamieszczała teksty Bronisława Dostatniego (mieszkańca Warszawy pochodzącego z Cielczy pod Jarocinem).

Pismo o charakterze lokalnym; publikowano głównie materiały „S”: komunikaty, uchwały MKZ w Jarocinie, KKP i ZR Wielkopolska; wydano dodatek specjalny nr 1 do nr. 26 z 1981: Wolne głosy. Analiza działalności NSZZ „Solidarność” w ciągu jedenastu miesięcy autorstwa Zbigniewa Wawrzyniaka.

Początkowo cena egz. 2 zł, następnie bezpłatne; na ostatniej stronie zamieszczano apele o dobrowolne datki pieniężne, dostarczanie papieru i pomoc w rozwijaniu bazy poligraficznej.

?