„Solidarność” (Kielce Chemar)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność”, podtytuł: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Chemar”, pismo KZ „S” Zakładu Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar w Kielcach, wydawane 28 I 1981 – 1 XII 1981, średnio 2-3 razy w miesiącu.

Ukazały się 22 nr.; do 5 nr. o obj. 4 s. w formacie A5 w nakładzie 1 tys. egz., następnie o obj. 4-8 s. w formacie A4 w nakładzie 1 tys. egz., od nr. 19 w winiecie informacja: koszt druku 3 zł. Drukowane w drukarni Chemaru w Kielcach.

W składzie redakcji: Wiesław Derek, J.P. Jermak, J. Kozieł, Marian J. Pawełczyk, Henryk Sabat.

Poruszano tematy związkowe ogólnopolskie, regionalne i zakładowe, pisano o problemach załogi Chemaru: samorządzie robotniczym, budownictwie mieszkaniowym, lecznictwie sanatoryjnym, profilaktyce antyalkoholowej, publikowano artykuły historyczne, wiersze patriotyczne, teksty ballad, piosenek tworzonych w l. 1980-1981.

Kolportowano wśród pracowników zakładu.

Maria Siuda