„Solidarność” (Lublin PL)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Politechniki Lubelskiej”, pismo wydawane w Lublinie 15 II – 30 XI 1981.

Ukazało się 21 nr. o obj. 4–40 s. w formacie B5, drukowanych na offsecie w Zakładzie Poligrafii PL w nakładzie 250-700 egz.; dwutygodnik. Wydania specjalne: nr 6 z 2 IV 1981 pt. Postulaty pracowników PL i odpowiedzi władz uczelni (obj. 40 s.), nr 10 z 5 VI 1981 Wszystko postawiłem na Maryję poświęcono zmarłemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, nr 13 z 25 VI 1981 Lud da siłę swojemu poecie dot. pobytu Czesława Miłosza w Lublinie i zawierał duży wybór jego wierszy, w nr. 18 z 4 XI 1981 opublikowano Relację z obrad Prezydium Komisji Krajowej w dn. 29 X 1981 r.

W składzie redakcji w różnych okresach: Henryk Domański, Andrzej Kudrawiec, Elżbieta Polonis, Witold Tym, Szczepan Zaręba i Jolanta Gawrońska.

Zamieszczano dokumenty i informacje związkowe, przedruki z prasy związkowej, teksty nt. szkolnictwa oraz sytuacji w kraju, m.in. w nr. 12 z 20 VI 1981 ukazał się obszerny materiał Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju (tematy do dyskusji).

Marcin Dąbrowski