„Solidarność” (Pleszew „S”)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny MKK Pleszew”, pismo MKK „S” Ziemi Pleszewskiej, wydawane nieregularnie od I 1981 (początkowo raz w miesiącu, później rzadziej).

Ukazało się kilka nr. o obj. 4 s. w formacie A4. Redakcja mieściła się w siedzibie pleszewskiej „S”, ul. Gwardii Ludowej 1.

W składzie redakcji: Roman Kołaki, Henryk Szulc-Brodala, Gerard Szymaniak, Jerzy Waliszewski i Waldemar Fluder.

Zamieszczano m.in. uchwały komisji zakładowych, władz regionalnych i krajowych „S”, porady prawne dla czytelników, wiadomości lokalne, nt. rolnictwa, przedruki z większych wydawnictw, także poezję (np. wiersz Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś).

Grażyna Schlender