„Solidarność Środkowego Nadodrza” (1982-1983)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Środkowego Nadodrza”, pismo wydawane w Zielonej Górze 12 VII 1982 – 23 IV 1983, nawiązujące tytułem do pisma wydawanego przed 13 XII 1981 przez ZR „S” w Zielonej Górze i kontynuujące jego numerację.

Ukazało się 9 nr. (nr. 28/1 – 36/9), drukowanych na ramce i powielanych techniką kserograficzną w nakładzie 100-200 egz.

W składzie redakcji: Arkadiusz Olszowy (inicjator, koordynator); druk, kolportaż m.in.: Tadeusz Kopecki, Witold Kopecki, Robert Kopecki, Leszek Kopecki, Danuta Kopecka, Elwira Stefaniak.

Zamieszczano oświadczenia, komunikaty różnych podziemnych struktur „S”, m.in. Tymczasowej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Regionu Zielonogórskiego.

Część osób zaangażowanych w wydawanie pisma aresztowano, 11 V 1983 skazano wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Przemysław Zwiernik