„Solidarność Świętokrzyska”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Solidarność Świętokrzyska”, pismo wydawane w Kielcach 19 X 1980 – 14 X 1981, obj. 8 s., format A4, druk na powielaczu.

W składzie redakcji: Zbigniew Jamróz, Wojciech Jura, Jerzy Węglarski, T. Wojciechowski.

Pod pierwszym tytułem ukazały się 2 nr. (19 X i 15 XI), nr. 3-16 (od 4 XII 1980) wydano jako „«Solidarność» Niezależny Związek Zawodowy Regionu Świętokrzyskiego. Biuletyn NSZZ «S» Regionu Świętokrzyskiego” (pismo wyłącznie do użytku wewnątrzzwiązkowego), nr. 17, 18 (z 14 X 1981) jako „BŚ NSZZ «S» Regionu Świętokrzyskiego”.

Ogółem ukazało się 18 nr., od nr 3 obj. 8-16 s., drukowanych w Częstochowskich Zakładach Graficznych – Zakładzie Poligraficznym w Kielcach (nr 14 w formacie A5 wydrukowano w Drukarni Związkowej); wychodziło 2 razy w miesiącu III-VI 1981; wydano co najmniej 22 wydania specjalne, nienumerowane, zazwyczaj z napisem obok tytułu głównego „Wydanie specjalne”, nakład ok. 5 tys. egz.

W składzie redakcji: Przemysław Jerzy Witek, J. Węglarski, Joanna Korpas, D. Dąbrowska, we współpracy z zespołem redakcyjnym Politechniki Świętokrzyskiej.

Publikowano ważniejsze wiadomości z życia regionu (strajki w zakładach pracy, m.in. w Iskrze), związkowe (oświadczenia, apele), informacje dot. służby zdrowia, nauczania, gospodarki, kultury, artykuły historyczne, pieśni patriotyczne, przedruki z innych czasopism; zamieszczano reprodukcje zdjęć (fotoreporter Wincenty Kamiński). Wydano 1 nr pt. „Dodatek Specjalny 1863. Trubadur wolności z Domaszowic” (Walery Przyborowski). Również jako wydanie specjalne (26 I 1981) wyszedł 1 nr „Komunikatów NSZZ «S» FSC Starachowice”. Wydania specjalne dot. wydarzeń historycznych i ważnych bieżących (wybór na papieża Jana Pawła II, wybory) oraz spraw związkowych i społecznych.

Wydania specjalne „Biuletynu NSZZ «S» Regionu Świętokrzyskiego” z III-VI 1981: „Gotowość strajkowa” (24, 25, 26 i 30 III), „Krajowa Komisja Porozumiewawcza Gdańsk” (9-10 IV 1981), „1 Maja. Cz. I. Dzieje pierwszomajowych walk polskiego ruchu robotniczego”, „1 Maja. Cz. II”, „1 Maja. Cz. III”, „Ustawa Rządowa. Prawo uchwalone Dnia 3 Maja, Roku 1791”, „Radom czerwiec ’76 r. Rehabilitacja”, „Ostrowiec ’81 – relacja z WPKM”, „Józef Piłsudski (w rocznicę zgonu)”, „Wybory. Cz. I. 13.05.1981”, „Joannes Paulus pp II. Nadzwyczajne wydanie „Biuletynu NSZZ «S» Regionu Świętokrzyskiego” (przy współpracy Seminarium Duchownego w Kielcach), „Wybory. Cz. II. 15.05.1981”, „...z dala od złej drogi...” [Jan Paweł II], „Na co idą nasze społeczne pieniądze?” [Domy prominentów w Cedzynie], „Cienka czerwona linia. Prawda uciekła z Bydgoszczy”, „4.07.’46 – 4.07.’81” [Pogrom Żydów w Kielcach], „Poznań VI 56”, „Pierwszy Walny Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskiego 20, 22, 26 czerwca” (4 VII 1981), „Rocznica Sierpnia 80”.

Maria Siuda