„Solidarność AM” (Lublin)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Solidarność AM”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Medycznej w Lublinie”. Wydawca: KZ NSZZ „S” Akademii Medycznej w Lublinie, pismo wychodziło w 1981.

Wydano 8 nr o obj. 4-16 s., nr 1 wydano jako dodatek niesamoistny do nr 14. (1981) „Solidarność Uniwersytecka: biuletyn informacyjny” Lublin, od nr. 5 z podtytułem: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Medycznej w Lublinie i służby zdrowia Regionu”, numeracja ciągła, ukazywał się nieregularnie, od nr. 6 z ilustracjami, nakład 300-1000 egz., druk na offsecie w drukarni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Redakcja: Janina Mańko (nr. 1-3), L. Smyk, Marek Sękowski, Leszek Szczepański, A. Tomaszewska (nr. 6-7), D. Komorowski (nr 8).

Pismo informowało na bieżąco o działaniach Komisji Zakładowej NSZZ „S” i władz administracyjnych Akademii Medycznej w Lublinie. Biuletyn stawiał sobie za cel większą integrację pracowników Uczelni. Pismo przedstawiało problemy organizacyjne i socjalne pracowników służby zdrowia, zasady wynagradzania, propozycje reformowania ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego (m.in. „Ustawa o finansowaniu prac naukowych” w nr 6/1981). Publikowało uchwały i dokumenty władz krajowych i regionalnych „S” Służby Zdrowia, popularyzowało zachowania prozdrowotne.

Biuletyn był kolportowany wśród pracowników Akademii Medycznej w Lublinie oraz pracowników służby zdrowia.

Stanisław Grzonkowski