„Solidarność Baildonowców”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Baildonowców”, pismo „S” pracowników Huty Baildon w Katowicach, wydawane przez Zakładowy Komitet Robotniczy Huty Baildon 1 X 1980 – 27 IV 1981.

Ukazało się 25 nr. o obj. do 8 s. w formacie A4, drukowanych w drukarni Ośrodka Organizacji Pracy HB w nakładzie do 1 tys. egz.; tygodnik.

W składzie redakcji: Henryk Czarnik, Urszula Gohly, Henryk Wróbel, od nr. 5 Ryszard Pabiś, we współpracy ze Zbigniewem Malinowskim (autor tekstów) i Ireną Kanią.

Publikowano informacje dot. HB, działalności „S” w kraju i regionie, teksty o tematyce historycznej, politycznej i gospodarczej oraz przedruki.

Kolportowano wśród pracowników HB przez przewodniczących Rad Wydziałowych „S”, część nakładu dostępna w siedzibie KZ.

3 IX 1981, w rocznicę strajku w HB, R. Pabiś i H. Czarnik we współpracy z Grzegorzem Christophem wydali pamiątkowy biuletyn okolicznościowy pt. „Solidarność Baildonowców – Solidarność BHH – Kara” o obj. 8 s. w formacie A4, wydrukowany w OOP HB w nakładzie 1 tys. egz. Zamieszczono w nim m.in. kalendarium wydarzeń w HB 3 IX 1980 – 13 IV 1981.

Weronika Rudnicka