„Solidarność Głogowska”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Głogowska”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny MKK NSZZ «Solidarność» w Głogowie”, pismo wydawane 1983-1987.

Ukazały się co najmniej 23 nr. (wg opracowań bibliograficznych 1985-1987 co najmniej 34 nr.) o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu i techniką sitodruku w nakładzie 2-3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie, z niejednolitą numeracją.

W składzie redakcji: Stanisław Orzech (założyciel, redaktor naczelny, autor tekstów, ps. Konspirator), Andrzej Kosmalski (autor tekstów, informator-korespondent), Kazimierz Urban (redaktor techniczny, drukarz, organizator sprzętu, materiałów poligraficznych, działalności wydawniczej, odpowiedzialny za transport, lokale) we współpracy z informatorami-korespondentami, m.in.: K. Urbanem (ps. J. Sławiński, Józef Sławiński), Jerzym Jurkiewiczem (także drukarz, kolporter). Druk: Andrzej Anczarski, Matulewicz, Zdzisław Huzar, we współpracy m.in. z: Tadeuszem Cieślakiem, Janem Gacą; z redakcją współpracowali także m.in. Zbigniew Cirko.

Opisywano represje i procesy polityczne działaczy opozycji głogowskiej, lubińskiej, wrocławskiej; nawoływano do uczestnictwa w uroczystościach rocznicowych (np. 31 VIII, 11 XI, 3 V), Mszach za Ojczyznę; poruszano tematy dot. sytuacji materialno-bytowej społeczeństwa w kontekście poziomu życia Zachodu, problemy oświaty i nauczycieli, kwestie związkowe (tworzenie tzw. neozwiązków OPZZ przez PZPR), górnictwa; opisywano, komentowano nadużycia, prywatę kierownictwa głogowskich zakładów. Publikowano reportaże (np. z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki w 1984, z wizyty 6 III 1985 min. budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Stanisława Kukuryki, z Plenum KM PZPR). W cyklu Refleksje z błędnego koła (następnie pod ps. Obserwator zamieszczane w „Zagłębiu Miedziowym”) publikowano felietony autorstwa S. Orzecha, w których komentował wydarzenia polityczne, zjawiska społeczne, gospodarcze, kulturalne. W mniejszym stopniu publikowano dokumenty TKK, RKS, Solidarności Walczącej, MKK, artykuły o tematyce historycznej (na ogół z okazji rocznic narodowych lub wydarzeń z najnowszej historii Polski).

Kolportowano w Regionie.

Łukasz Sołtysik