„Solidarność Istnieje Nadal”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Istnieje Nadal”, pismo wydawane z inicjatywy grupy łódzkich uczniów szkół średnich, sygnowane jako biuletyn „S”, wydawane V-VII 1982 w Łodzi.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie ok. 1,5 tys. egz., wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Wojciech Nawrocki, Elżbieta Stelmaszewska, Piotr Swaczyna, Jerzy Zaręba, drukowali: Wiesław Żyźniewski, Maria i Jerzy Żyźniewscy, Maryla i Edward Wróblewscy.

Publikowano artykuły nt. bieżących wydarzeń w kraju, informacje z zakładów pracy w Łodzi i innych regionach, ostatni nr w całości stanowiły przedruki z prasy podziemnej, m.in. ze „Słowa”.

Kolportowane głównie w łódzkich szkołach średnich, Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Bistona, rozrzucane na klatkach schodowych i przystankach.

Wydawanie pisma zostało przerwane w związku z aresztowaniem całego zespołu 5 XI 1982.

Tomasz Czarnecki