„Solidarność Leszczyńska”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Leszczyńska”, podtytuł: „Pismo MKZ NSZZ «Solidarność» w Lesznie”, pismo „S” Regionu Leszczyńskiego, wydawane 11 XI 1980 – 13 XII 1981, w 1986, X 1988 – III 1989, XI 1989 – XII 1990.

Ukazało się 28 nr. do 13 XII 1981; 1 nr w 1986; reaktywowane 1988-1989 – 13 nr. z odrębną numeracją; w nakładzie 800 egz. (w XII 1981 ok. 5 tys. egz.).

W składzie redakcji m.in.: Maciej Bauman, Zbigniew Maj, Barbara Ratajczak, Waldemar Handke (od 1988); druk w ośrodku poligrafii „S” w Kaliszu i Zielonej Górze; odpowiedzialny za kolportaż (po 1988): Zdzisław Drost.

Wydawanie pisma przerwano po 13 XII 1981. TZR podejmował próby wznowienia; 13 XII 1986 przy pomocy R. Szeremietiewa wydano 1 nr, w którym zamieszczono informacje o wznowieniu jawnej działalności przez Prezydium ZR „S” w Lesznie.

W 1988 pismo wydawane przez Solidarność Walczącą, po porozumieniu TZR w Lesznie z SW z Poznania (Maciej Frankiewicz), w nakładzie 1 tys. egz.; miesięcznik; po III 1989 zastąpione przez „Gazetę Leszczyńską”. Rozchodziło się w kolportażu wewnątrzzwiązkowym.

Ponownie ukazywało się XI 1989 – XII 1990, od nr. 1=35(1989) wydawane legalnie z podtytułem: „Pismo NSZZ «Solidarność» Regionu Leszczyńskiego”, drukowane w Lesznie.

Waldemar Handke