„Solidarność Młodzieży” (Nysa)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Młodzieży”, pismo młodzieżowej grupy niepodległościowej w Nysie, kierowanej przez Jacka Sanockiego, wydane w 1984.

Ukazał się 1 nr o obj. 2 s. w formacie A4, wydrukowany na matrycach białkowych, przygotowanych przez Krystynę Lasotę (w mieszkaniu Ryszarda Kondrackiego w Nysie) w nakładzie 500 egz.

W składzie redakcji: Jacek Sanocki, Dariusz Gawłowski, Wojciech Podhajecki; druk: Zbigniew Jakubek, R. Kondracki, Wojciech Podhajecki.

Kolportowane w szkołach średnich w Nysie.

Błażej Kupski