„Solidarność Północna”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Północna”, podtytuł „Biuletyn Informacyjny Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ «Solidarność»”, od nr. 2 (z 6 III 1982) „Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ «Solidarność» Okręg Północny”, pismo wydawane w Gdańsku 20 II – 17 III 1982 2 razy w miesiącu, oficjalny organ OKO „S”.

Ukazały się 3 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu (brak danych o nakładzie).

Opublikowano m.in. Apel do nauczycieli – wychowawców młodzieży szkolnej i akademickiej podpisany w imieniu OKO przez Andrzeja Konarskiego i Eugeniusza Szumiejkę (wspólny ps. Mieszko), relacje z Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim oraz gryps od internowanych z Ośr. Odosobnienia w Iławie (w nr. 3 z 17 III).

Wojciech Turek