„Solidarność Płocka”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Płocka”, pismo Płockiej Rady „S”, wydawane VI 1988 – III 1989.

Ukazało się 6 nr. o obj. kilku s. w formacie A5 (nr. 1-2), A4 (nr. 3-6), drukowanych techniką sitodruku i na powielaczu białkowym w nakładzie 500-1500 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jan Chmielewski, Eliza Jadczak, Jacek Pawłowicz, Andrzej Prokopowicz, Dariusz, Stolarski, Edward Widuta, Henryka Wolbach.

Publikowano głównie teksty dotyczące problemów regionalnych, informowano o działalności odradzających się struktur „S”, zamieszczano oświadczenia, uchwały Płockiej Rady „S”, MKO „S” Regionu Płockiego.

Jacek Pawłowicz