„Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny, Wieliczki”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny, Wieliczki”, pismo MKK „S” wydawane w Krakowie 28 III 1983 – I/II 1986.

Ukazało się 25 nr. o obj. 4-6 s. w formacie A4 i A5 (od nr. 16), drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku; miesięcznik, od nr. 19 ze I 1985 dwumiesięcznik.

Twórcą pisma był Andrzej Dańko we współpracy ze Stanisławem Chmielewskim, Andrzejem Sarneckim, Aleksandrem Rogodą (wszyscy z Łęgu), Ryszardem Majdzikiem oraz Józefem Dąbrową. W składzie redakcji: Danuta Suchorowska i Jadwiga Bojadżijewa – nr. 1-18, Aleksander Rogoda – od nr. 19; odpowiedzialny za druk: Maciej Szumowski; autorzy: Maciej Szumowski, Dorota Terakowska, Helena Lazar.

Opisywano i komentowano bieżące wydarzenia oraz sytuację w regionie i kraju. W stałej rubryce Wiadomości z zakładów pracy informowano o sytuacji w zakładach pracy krakowskich dzielnic Podgórze i Łęg, oraz Skawiny i Wieliczki. W rubryce Robotnicze opinie prezentowano komentarze pracowników dot. sytuacji oraz wydarzeń w kraju. Instruowano, jak zachować się w razie kontaktu z organami bezpieczeństwa, podejmowano tematykę ekologiczną. Publikowano materiały na tematy historyczne, polemiki, listy, przedruki z prasy zagranicznej i krajowej, oświadczenia (m.in. Mieczysława Sobańskiego) oraz dokumenty i komunikaty struktur opozycyjnych. Od nr. 19 ukazywało się mniej informacji z zakładów pracy, zamieszczano też rysunki satyryczne.

Pismo skierowane głównie do mieszkańców krakowskich dzielnic Podgórze i Łęg, oraz Skawiny i Wieliczki, także do pracowników zakładów pracy z tych obszarów.

Paweł Goleń