„Solidarność Region Płocki”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Region Płocki”, pismo wydawane przez KOS „S” Regionu Płockiego 1982-1983.

Ukazywało się w formacie A4, drukowane na powielaczu; dwutygodnik, od nr. 5 wychodziło nieregularnie. Brak danych dot. liczby wydanych nr., nakładu i składu redakcji.

Jacek Pawłowicz